دختری از جنس احساس
لوسلوس
دختری از جنس احساس

دوست داشتنت بدجور به دلم می چسبد

دوست داشتنت بدجور به دلم می چسبد

دوست داشتنت

بدجور به دلم می چسبد

تو یڪ اتفاق فوق العاده اے

ڪه بودنت تا بی نهایت

اوج عاشقیست ..!!

مشاهده همه ی 6 نظر