گروه آموزش زبان انگلیسی "زبان نکته"
آروم و عادیآروم و عادی
گروه آموزش زبان انگلیسی "زبان نکته"

“Beef up”, which means “to make or become greater or stronger.”

 لینک
“Beef up”, which means “to make or become greater or stronger.”
beef up بهتر یا قویتر کردن

“Beef up”, which means “to make or become greater or stronger.”

اصطلاح Beef up که به معنای بهتر و یا قویتر کردن یا شدن است. این بخش از فیلم sin city انتخاب شده است.

– I’m also gonna be needing a dozen two-foot lengths of this rubber tubing and a spool of razor wire and a pair of those special gloves that’ll let me handle the wire.
– Beefing up the old home security, huh?

-من همچنین به دوجین از این تیوب های لاستیکی دو متری و یک تیغه اره سیم بر و یک جفت از اون دستکش های مخصوص احتیاج دارم که بهم کمک کنن با سیم کار کنم.

-تقویت امنیت خونه قدیمی آره؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید