هدیه
شیطونشیطون
هدیه

رفیق قدیمی مثلا طلا میمونه روز به روز ارزش اش

رفیق قدیمی مثلا طلا میمونه
روز به روز ارزش اش بیشتر میشه تو زندگیت

بهترین رفیق من تا ابد دوستت دارم

@Miss_Delaram

مشاهده همه ی 8 نظر
هدیه

511 پست
Hediyeh18
Hediyeh18
هدیه :
 نوشته اصلی توسط
 نوشته اصلی توسط هدیه
 نوشته اصلی توسط
قربونت بشم الهی 💋💝
هدی علیرضا میگه فردا دبیرستانا امتحانشون لغو شده
حالا ما از کجا بفهمیم؟
عزیزم مدرسه هایی که امتحاناشون نهایی هست امتحانشون لغو شده
ما باید بریم خخخخ
اونوقت دلیلش چیه؟
دلم اونقدر درد میکنه بی حوصله شدم
اصن فراموش کردم ازش بپرسم واسه چی
بخاطر اینکه تو ایران ماه رمضان رو یک روز دیر تر اعلام کردن شب قدر امشب هست و مردم که میرن مثلا دعا بخونن تا صبح بیدارن فردا امتحانا رو خراب نکنن{-18-}
الهی عزیزم چرا دلت درد میکنه؟{-97-}{-107-}{-102-}


28123 پست
AroOome_DeL
AroOome_DeL
:
 نوشته اصلی توسط هدیه
 نوشته اصلی توسط
 نوشته اصلی توسط هدیه
عزیزم مدرسه هایی که امتحاناشون نهایی هست امتحانشون لغو شده
ما باید بریم خخخخ
اونوقت دلیلش چیه؟
دلم اونقدر درد میکنه بی حوصله شدم
اصن فراموش کردم ازش بپرسم واسه چی
بخاطر اینکه تو ایران ماه رمضان رو یک روز دیر تر اعلام کردن شب قدر امشب هست و مردم که میرن مثلا دعا بخونن تا صبح بیدارن فردا امتحانا رو خراب نکنن{-18-}
الهی عزیزم چرا دلت درد میکنه؟{-97-}{-107-}{-102-}
😐😂 بمیرم واسه اینهمه دعا ک من و تو خوندیم
این چ وضعشه خب .. مارو هم تعطیل میکردن
مگ ما آدم نیستم و دعا نمیخونیم 😂👋
ممیدونم که 😟
هدیه

511 پست
Hediyeh18
Hediyeh18
هدیه :
 نوشته اصلی توسط
 نوشته اصلی توسط هدیه
 نوشته اصلی توسط
اونوقت دلیلش چیه؟
دلم اونقدر درد میکنه بی حوصله شدم
اصن فراموش کردم ازش بپرسم واسه چی
بخاطر اینکه تو ایران ماه رمضان رو یک روز دیر تر اعلام کردن شب قدر امشب هست و مردم که میرن مثلا دعا بخونن تا صبح بیدارن فردا امتحانا رو خراب نکنن{-18-}
الهی عزیزم چرا دلت درد میکنه؟{-97-}{-107-}{-102-}
😐😂 بمیرم واسه اینهمه دعا ک من و تو خوندیم
این چ وضعشه خب .. مارو هم تعطیل میکردن
مگ ما آدم نیستم و دعا نمیخونیم 😂👋
ممیدونم که 😟
خخخخخخ
اره مخصوصا م که نگاه از قرآن و کتاب های دینی برنمیدارم
نه بابا چرا تعطیل باشیم؟
امتانا دیر تر تموم میشه
من بدبخت ک میخوام کلی بعد اینا درس بخونم{-103-}


28123 پست
AroOome_DeL
AroOome_DeL
:
 نوشته اصلی توسط هدیه
 نوشته اصلی توسط
 نوشته اصلی توسط هدیه
بخاطر اینکه تو ایران ماه رمضان رو یک روز دیر تر اعلام کردن شب قدر امشب هست و مردم که میرن مثلا دعا بخونن تا صبح بیدارن فردا امتحانا رو خراب نکنن{-18-}
الهی عزیزم چرا دلت درد میکنه؟{-97-}{-107-}{-102-}
😐😂 بمیرم واسه اینهمه دعا ک من و تو خوندیم
این چ وضعشه خب .. مارو هم تعطیل میکردن
مگ ما آدم نیستم و دعا نمیخونیم 😂👋
ممیدونم که 😟
خخخخخخ
اره مخصوصا م که نگاه از قرآن و کتاب های دینی برنمیدارم
نه بابا چرا تعطیل باشیم؟
امتانا دیر تر تموم میشه
من بدبخت ک میخوام کلی بعد اینا درس بخونم{-103-}
منکه اونقدر خوندم مخم دیگه نمیکشه 😂👋
خداشاهده از این ماه رمضون هیچی نفهمیدم
الهی پس هردو مثه همیم .. بوووووووس {-97-}
هدیه

511 پست
Hediyeh18
Hediyeh18
هدیه :
 نوشته اصلی توسط
 نوشته اصلی توسط هدیه
 نوشته اصلی توسط
😐😂 بمیرم واسه اینهمه دعا ک من و تو خوندیم
این چ وضعشه خب .. مارو هم تعطیل میکردن
مگ ما آدم نیستم و دعا نمیخونیم 😂👋
ممیدونم که 😟
خخخخخخ
اره مخصوصا م که نگاه از قرآن و کتاب های دینی برنمیدارم
نه بابا چرا تعطیل باشیم؟
امتانا دیر تر تموم میشه
من بدبخت ک میخوام کلی بعد اینا درس بخونم{-103-}
منکه اونقدر خوندم مخم دیگه نمیکشه 😂👋
خداشاهده از این ماه رمضون هیچی نفهمیدم
الهی پس هردو مثه همیم .. بوووووووس {-97-}
{-88-}اره واقعا