🔴🔍 💢باز هم #آمد_نیوز و بازهم توهم تظاهرات

🔴🔍 💢باز هم #آمد_نیوز و بازهم توهم تظاهرات

🔴🔍
💢باز هم و بازهم توهم تظاهرات

🔸عکسی که آمد نیوز برای پست خود درباره تظاهرات در اصفهان در دوم خرداد ماه استفاده کرده است سال گذشته توسط با عنوان تظاهرات در کرج استفاده شده است.

❗️جالب اینجاست که آمد نیوز خود را منبع اخبار سری و محرمانه می‌داند!!!‌‌_ای

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید