پریا(مدیر گروه عاشقی)
پریا(مدیر گروه عاشقی)

بازهم امدم اینجا بازهم یاد تو بازهم یادتو یادت بماند پایــیز

بازهم امدم اینجا بازهم یاد تو بازهم یادتو یادت بماند پایــیز

بازهم امدم اینجا بازهم یاد تو بازهم یادتو یادت بماند پایــیز بعـدی آمــدی مـــن را خــبر کــن‌
یک عصر بارانی فقط با من به سر کن
هی قهر کن آتش بزن قلب و تنم را
با شیوهء قهرت جهـان را در بدر کن
از شهر چشمانم گذشتی واژه پژمرد
غم نامه هایم را ببین بعـــدا حذر کن
ماه و ستاره مـــشتری دیــگر نــدارد
یکبار هــم پلکی بزن در آن اثـر کـن
این برگها هم منتظر بودند و هستند
پاییز بعــدی آمـــدی مـن را خـبــر کن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید