گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

دکتر پزشکیان: کسانی که پاسخگو نیستند، مخالف #FATF هستند!

دکتر پزشکیان: کسانی که پاسخگو نیستند، مخالف #FATF هستند!

دکتر پزشکیان: کسانی که پاسخگو نیستند، مخالف هستند!

✍ هرچند موافقان FATF هم حاضر نیستند بدهند که تمام مشکلات با پیوستن به آن رفع میشود اما جسارتا چرا امثال شما که با بزک کردن آمریکا، تضمین دانستن ، وعده‌ی گشایش اقتصادی و رفع بالمرّه همه‌ی تحریم‌ها، را به کشور غالب کردید، امروز پاسخگوی وعده‌ها و حرفهایتان نیستید؟!برای ارسال اولین نظر کلیک کنید