گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

به آسمان زندگی امـ🌌 می‌نگرم #تویی که در آسمان زندگی

به آسمان زندگی امـ🌌 می‌نگرم #تویی که در آسمان زندگی

به آسمان زندگی امـ🌌 می‌نگرم
که در آسمان زندگی ام
درخشیدی✨
و ماندی
و روشن بخش زندگی ام شدی

و من ...
به تو می اندیشمـ💭
ای بهتر از جانمـ♥️
به تو ای تنهایی ام
به تو ای همدم شبهای تارم ...
به تو ...به تو ای 🌷

و تو را...
تو را ای
با تمام وجود دوست می دارمـ❤️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید