⭐️¦¦ Ѐ|ª®ªMª_Ѐ|ª ¦¦⭐️
لوسلوس
⭐️¦¦ Ѐ|ª®ªMª_Ѐ|ª ¦¦⭐️

•••••✨🌹♥️🌹✨••••• لبخند تو را قاب کرده و

•••••✨🌹♥️🌹✨••••• لبخند تو را قاب کرده و

•••••✨🌹♥️🌹✨•••••
لبخند تو را قاب کرده

و بر سَردَر دنیایم زده ام

تا به همه بگویم

لبخند تو دنیای من است💋
•••••✨🌹♥️🌹✨•••••

جانِ دلم قربونت بشم حواسم هست ک زیاد روبه راه نیستی
و زیاد آن نمیشی .. میخاستم بگم ک هواتو دارم و دوستت دارم
غمت نباشه واسه هیچی عشق دلارام خودم مثه کوه پشتتمـ... 😘💖

.. ❤
@heliatohi

نظرات برای این پست غیر فعال است