A ɱ ίર
A ɱ ίર

فهمیده‌ام که نفرت هم مثل دیگر احساسات مثل عشق قیمت دارد

فهمیده‌ام که نفرت هم مثل دیگر احساسات مثل عشق قیمت دارد

تنفر را هم نباید خرج هر کسی کرد …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید