محمد ahvazi
آروم و عادیآروم و عادی
محمد ahvazi

باغی‌ست که باد سردسیری دیده دوری‌ست که روزهای دیری دیده

باغی‌ست که باد سردسیری دیده
دوری‌ست که روزهای دیری دیده
یک خانه‌ی کوچک،پُر از آرامش مرگ
خوابی‌ست که دوره گردِ پیری دیده

المــاس هــای درخشــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید