احسان جون
احسان جون

هم اکنون داشتم توو خیابون میرفتم یهو یه پراید که رانندش

هم اکنون داشتم توو خیابون میرفتم یهو یه پراید که رانندش دختر بود زد روو ترمز یهو زد کنار

وایسادم

گفتم خانم مشکلی پیش اومده

گفت نه یادم رفت دنده چند هستم میخوام از دنده یک شروع کنم

مشاهده همه ی 1 نظر