.♥.Mλħτλß .♥.
ورزشکارورزشکار
.♥.Mλħτλß .♥.

نمـــــیـدانــــی ، چه دردی دارد ! وقـــتـی

نمـــــیـدانــــی ،
چه دردی دارد !
وقـــتـی ..
حــــالـم ..
در واژه هــا هــم نــمی گنــــجــد …!

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید