الـ ـهـ ـام♡...
آروم و عادیآروم و عادی
الـ ـهـ ـام♡...

💋✨ براے درڪ ڪَیسویت دلم

💋✨ براے درڪ ڪَیسویت دلم

💋


براے درڪ ڪَیسویت
دلم را شانہ ڪن امشب...

خودت ویرانہ‌اش ڪردے
درونش خانہ ڪن امشـب...


‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‎‌ ‌‌‎‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‎‌┄═✾🍃ℒℴνℯ❤🍃✾═┄
‌ ‌‌ ‌‎‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید