جان دلم❣ اعتبارت پیش دلم❣ تنها به حضورت نیست❣

جان دلم❣ اعتبارت پیش دلم❣ تنها به حضورت نیست❣

جان دلم❣
اعتبارت پیش دلم❣
تنها به حضورت نیست❣
در جانم رخنه کرده ای و❣
من از فاصله هراسی ندارم💕💕
‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ ‌ ‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‎‌┄═✾🍃ℒℴνℯ❤🍃✾═┄
‌ ‌‌ ‌‎‌‌‎‌‎‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید