اِنرژے ᓄـثبت פּ ᓄـنـᓅـے
اِنرژے ᓄـثبت פּ ᓄـنـᓅـے

اندیشه همه گیر مردمی همیشگی نیست، زیرا همواره دستخوش دگرگونی به

اندیشه همه گیر مردمی همیشگی نیست، زیرا همواره دستخوش دگرگونی به دست جوانان پس از خود است. ورود جوانان به تدریج آرمانهای نو پدید می آورد و اگر آرمان گذشتگان نتواند خود را بازسازی کند ناگریز نابود می شود.((ارد بزرگ))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید