اِنرژے ᓄـثبت פּ ᓄـنـᓅـے
اِنرژے ᓄـثبت פּ ᓄـنـᓅـے

بزرگترین اشتباه و چاله ی زندگی یک [ فرد ] زیاده

بزرگترین اشتباه و چاله ی زندگی یک [ فرد ] زیاده خواه در آن است که پیش از کسب آمادگی لازم، پشت میز مدیریت بنشیند.((ارد بزرگ))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید