علی احمدی (بابک حادثه)
آروم و عادیآروم و عادی
علی احمدی (بابک حادثه)

با دقت ادبی خوانده شود تا ببینید در ادبیات واژه هایی

با دقت ادبی خوانده شود تا ببینید در ادبیات واژه هایی

با دقت ادبی خوانده شود تا ببینید در ادبیات واژه هایی که هیچ تفاوتی با یکدگر ندارند در مفهوم

صد درجه مخالف یکدیگر می باشد ...................


مرجان لب لعل تو ،،مر جان مرا قوت

یاقوت نَهَم نام لب لعل تو یا قوت


قربان وفاتم به وفاتم گذری کن

تا بوت همی بشنوم از رخنه تابوت


مراعات نظیر زیبای استاد شاطر عباس را می خوانید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید