amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

انسان اگر ناخوش باشد و کار کند بهتر از این است

انسان اگر ناخوش باشد و کار کند بهتر از این است که سالم باشد و بیکار بنشیند .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید