amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

هشیار تر از مجنون در عالم و آدم نیست

هشیار تر از مجنون
در عالم و آدم نیست
ما با کم آب و نان
او با دل خود می زیست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید