علی احمدی
آروم و عادیآروم و عادی
علی احمدی

از جام می فروشان ،،،،ما را پیاله ای بس

از جام می فروشان ،،،،ما را پیاله ای بس

از جام می فروشان ،،،،ما را پیاله ای بس.........

دنیا بوَد حلالِ ،،،،دنیا نگاه داران ....................

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید