علی احمدی (بابک حادثه)
آروم و عادیآروم و عادی
علی احمدی (بابک حادثه)

از جام می فروشان ،،،،ما را پیاله ای بس

از جام می فروشان ،،،،ما را پیاله ای بس

از جام می فروشان ،،،،ما را پیاله ای بس.........

دنیا بوَد حلالِ ،،،،دنیا نگاه داران ....................

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید