amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

در زندگی هیچ چیز مهمتر از این نیست که

در زندگی هیچ چیز مهمتر از این نیست که
با قلب و وجدان خود در آرامش باشی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید