amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

خودم می دانم اگر پیش چشم مردم ببوسمت

خودم می دانم
اگر پیش چشم مردم ببوسمت
کلی حرف پشت سرمان می زنند
اما شعرهایم،
دنج ترین جاست برای بوسیدنت!
شعر که برای تو باشد
با یک بوسه
می شود به هزار زبان زنده ی دنیا دوستت داشت...
من هر روز در شعرهایم
بیشتر عاشقت می شوم
این خط،امن ترین جای شعر هست
پس همینجا می بوسمت
خط بعدی عاشقانه ترین جای شعر است
پس همینجا می بوسمت
خط بعدی بی هیچ بهانه ای می بوسمت
دست من باشد
توی هر خط می بوسمت
اصلا انگار بوسه با لبهایت هم قافیه هست
انگار فقط بوسه ی من به لبهایت می آید...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید