"عشـــ♥️ـــق" قشنگ ترین اتفاق دنـــــیاست آرزو دارم

"عشـــ♥️ـــق" قشنگ ترین اتفاق دنـــــیاست آرزو دارم

"عشـــ♥️ـــق"

قشنگ ترین اتفاق دنـــــیاست
آرزو دارم این احـــــساس قشنگ رو
در کنار شخصی که آرزوش رو دارید
تجربه کنید
‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‎‌ ‌‌‎‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‎‌┄═✾🍃ℒℴνℯ❤🍃✾═┄
‌ ‌‌ ‌‎‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید