amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

دوستان دروغین فرقی با سایه ها ندارند. در زمان روشنایی

دوستان دروغین فرقی با سایه ها ندارند...
در زمان روشنایی با شما هستند...
ولی در زمان تاریکی محو میشوند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید