amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

‌ "آدم ها" می آیند گاهی در زندگی ات می

‌ "آدم ها" می آیند
گاهی در زندگی ات می مانند
گاهی در خاطره ات،
آن ها که در زندگی ات می مانند
همسفر می شوند
آن ها که در خاطرت می مانند
کوله بار تمامِ تجربیاتت برای سفر ...
گاهی "تلخ"...
گاهی "شیرین"
گاهی با یادشان "لبخند" می زنی
گاهی یادشان لبخند از "صورتت" بـرمی دارد
اما تــــو، لبخند بزن به تلخ ترین خاطره هـایت
حتی .....

آدمها می آیند و این آمدن باید رخ بــدهــد
تا تـــــو بــدانی "آمــدن" را همه بلدند
ایـن "مــانـــدن" است که هنـــر می خــواهـــد...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید