amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

گاهی پشت ویترین بعضی کتاب فروشی ها می ایستم و

گاهی پشت ویترین بعضی کتاب فروشی ها می ایستم
و با خودم فکر می کنم
بشر برای این که قرآن و مفاتیح نخواند
باید چقدر کتاب بخواند؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید