amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

مهم ترین کاری که یک مردمی تواند برای فرزندانش

مهم ترین کاری که
یک مردمی تواند برای فرزندانش انجام دهد
این است که عاشق مادرشان باشد"...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید