amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

چه سنگ را به کوزه بزنی چه کوزه

چه سنگ را به کوزه بزنی

چه کوزه را به سنگ

شکست با کوزه است

دلها خیلی زود از حرف ها میشکنند

مراقب گفتارمان باشیم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید