amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

زندگی کوچه سبزیست میان دل ودشت که در آن

زندگی کوچه سبزیست
میان دل ودشت
که در آن عشق مهم است وگذشت........
زندگی مزرعه خوبی هاست زندگی راه رسیدن به خداست........

قاصدک زنجیر تنهایی به دستانم زدند
قاصدک شوریدگی بر فال بی فالم زدند
قاصدک تو هیچ میدانی که امروزم چه شد؟
برملاکردند اسرارم _وفریادم زدند
کاش دنیا را نمی دیدم _و این رسواییم!
آتشی بر خانه و بر جان بی تابم زدند
قاصدک امروز هم روزی ما بی تابی است
لحظه ها امروز هم بی وقفه شلاقم زدند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید