Banoo
Banoo

و چھ آرام نشستی بھ دلم کھ

و چھ آرام نشستی بھ دلم کھ

و
چھ آرام نشستی بھ دلم
کھ دلم هیچ نفهمید ویران شده است ...

بــاران عشــــق
مشاهده همه ی 1 نظر
ali
گلستان - گرگان
130 پست
ali-5300
ali-5300
ali : جایه دیگه ای نبود واسه نشستن؟{-36-}