amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

آزادی باجی به مردم نیست ، چرا که حق و داشته

آزادی باجی به مردم نیست ، چرا که حق و داشته آنهاست. حکیم ارد بزرگ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید