mani
mani

تو را چه غم که یکی در غمت به جان آید

تو را چه غم که یکی در غمت به جان آید

تو را چه غم که یکی در غمت به جان آید


سعدی

مشاهده همه ی 9 نظر
R.d
کرج - کرج
914 پست
madar50
madar50
R.d : ماییم و
شبِ تار و
غم یار و
دِگر هیچ...#عرفی_شیرازی
mani
البرز - کرج
1928 پست
63-mani
63-mani
mani : من خانه را تاریک می‌کنم و هر چه پنجره است با پرده‌ای
سیاه می‌پوشانم
از چراغ‌ها بیزارم و از ستارگان و مروارید
و شهر پر از چراغ است
و من
بارها تور نگاهم را به افق های دور انداختم و هیچ صید نشد
نه ستاره ای و نه مروارید
mani
البرز - کرج
1928 پست
63-mani
63-mani
mani : من دچار خفقانم
خفقان...
من به تنگ آمده ام از همه چیز
بگذارید هواری بزنم، آی آی با شما هستم این درها را باز کنید
من به دنبال فضائی می گردم
لب بامی ...
سر کوهی...
دل صحرائی ...
که در آنجا نفسی تازه کنم
می خواهم فریاد بلندی بکشم
که صدایم به شما هم برسد
من هوارم را سر خواهم داد
چاره ی درد مرا باید این داد کند
از شما خفته ی چند

چه کسی می آید با من فریاد کند


فريدون مشيري