amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

کشورهای جنگ افروز ، مهربانی را از یاد برده و به

کشورهای جنگ افروز ، مهربانی را از یاد برده و به دنبال زیاده خواهی هستند ، باید گفت مهربانی تنها عامل صلح پایدار در بین کشور هاست . حکیم ارد بزرگ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید