amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

این روزها حال من خوب است. یاد گرفته ام هر

این روزها حال من خوب است...
یاد گرفته ام هر آنچه دارم نعمتست
و آنچه نیست حکمت
بر، داشته هایم شکر میگویم
میدانم دستهای مهربان خدا مرا در آغوش کشیده
و اوست که از هر بلا در امانم مینهد
این روزها حال من خوب است
تکیه گاه من خداست...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید