❤یاسی ❤
❤یاسی ❤

بعضي وقت ها چيزي مينويسي فقط براي يک نفر ،

بعضي وقت ها چيزي مينويسي فقط براي يک نفر ،

بعضي وقت ها چيزي مينويسي فقط براي يک نفر ،

امـــــــــــــــــا . . .

دلت ميگيرد وقتي يادت مي افتد

که هر کسي ممکن است بخواند

جز آن يـــــــــــــــــک نفـــــــــــــــــر . . .

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید