amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

کاش چون پاییز بودم کاش چون پاییز بودم

کاش چون پاییز بودم
کاش چون پاییز بودم
کاش چون پاییز ، خاموش و ملال انگیز بودم
برگ های آرزوهایم یکایک زرد می شد
آفتاب دیدگانم سرد می شد
آسمان سینه ام پر درد می شد
ناگهان طوفان بارانی به جانم چنگ می زد
اشک هایم همچو باران
دامنم را رنگ می زد
وه ، چه زیبا بود اگر پاییز بودم
وحشی و پر شور و رنگ آمیز بودم
کاش چون پاییز بودم
کاش چون پاییز بودم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید