amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

بیایید یک امروز ما دردهایمان را سرکار بگذاریم . آن

بیایید یک امروز ما دردهایمان را سرکار بگذاریم .....
آن ها که ما را هر روزه سرکار گذاشته اند...................
.
.
.
همین حالا بخند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید