A ɱ ίર
A ɱ ίર

هنوزم دل می گیره خیلی از شبها نپرس

هنوزم دل می گیره خیلی از شبها

نپرس واسه فردا میلی هست برام

از وقتی که به گل نشستم

طیاره ها مهم نیست کی میرن هوا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید