پرند
خجالتیخجالتی
پرند

مهم نیست انسان، برای کسی که دوستش دارد غرورش

مهم نیست انسان، برای کسی که دوستش دارد غرورش

مهم نیست انسان،
برای کسی که دوستش دارد
غرورش را از دست بدهد
اما فاجعه است اگر به خاطر حفظ غرور،
کسی را که دوست دارد از دست بدهد...

مشاهده همه ی 2 نظر