پرند
خجالتیخجالتی
پرند

خورشید را بگو؛ که نتابد زِ پشتِ ابر چون

خورشید را بگو؛ که نتابد زِ پشتِ ابر چون

خورشید را بگو؛
که نتابد زِ پشتِ ابر
چون صبحِ من به خنده‌ات آغاز می‌شود..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید