❤مهراسا❤
آروم و عادیآروم و عادی
❤مهراسا❤

اونی که گفت تا تهش هستم تهش خندید و

اونی که گفت تا تهش هستم
تهش خندید و گفت خالی بستم
(F)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید