پرند
خجالتیخجالتی
پرند

چه خوب که زمین گرد است عشق من !

چه خوب که زمین گرد است عشق من !

چه خوب که زمین گرد است
عشق من !
می روی،
آنقدر می روی که باز
آنسوی زمین می رسی به من.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید