الـ ـهـ ـام♡...
آروم و عادیآروم و عادی
الـ ـهـ ـام♡...

Nothing in the world smells as good as the

Nothing in the world smells as good as the

Nothing in the world
smells as good as the
person you love!

هیچ چیز در جهـان ❣
بہ خوبـے بـوے ڪسی ❣
ڪہ دوستـش داری نیست!💕💕
‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ ‌ ‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‎‌‌‌ ‌‌‎‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎┄═✾🍃ℒℴνℯ❤🍃✾═┄
‌ ‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید