پرند
خجالتیخجالتی
پرند

همچون دریا برای ابر همچون ابر برای باران و

همچون دریا برای ابر همچون ابر برای باران و

همچون دریا برای ابر
همچون ابر برای باران
و همچون باران برای چتر،
هر چیزی درباره‌
چیز دیگری است
و من درباره‌ی توام

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید