علی احمدی
خوشحالخوشحال
علی احمدی

ده فرمان:. 1_ سرشار از احساسات باشید لکن

ده فرمان:. 1_ سرشار از احساسات باشید لکن

ده فرمان:................

1_ سرشار از احساسات باشید لکن هرگز احساسی نباشید...

2_ هماره در زندگی زرنگ باشید لکن هرگز زرنگی نکنید ....

3_ بر خلاف باور قدیمی ها زندگی کاملا میتواند رویایی باشد ....پس پیوسته با رویاهایتان

زندگی کنید ...لکن در واقعیت حضور داشته باشید ...

4_اگر میخواهید هرگز از کسی یا چیزی رنجش ...کینه و یا نفرتی نداشته باشید فرمول ساده ای

در بیان وجود دارد لکن در عمل کمی سخت و اون اینکه ............

در هنگام رنجیده شدن از کسی آن را تحمل نکنید بلکه بپذیرید ....

5_رمز راستین شادابی و نشاط و سلامت جسم و روح شما دوری از شیطانی ترین و ببخشید

احمقانه ترین نقص اخلاقی یعنی خشم می باشد ....

کمی بیندیشید دوستان چقدر خنده دار است ...خشم به زبان ساده یعنی دیگری خطایی انجام

داده لکن من می خواهم تاوانش را بدهم ....همیشه همینطور است بررسی کنید

(چرا دعوا کردی آخه توهین کرد ...خخخخ اون توهین کرد اووووون)

6_اگر می خواهید فقر را در جامعه خود ریشه کن نمایید لطفا فقیر نباشید همین ...

7_فروتنی داشته باشید .... اگر شما هم معنی فروتنی را اشتباهی کرنش نمودن و تعظیم کردن

و مبادی آداب بودن تصور می نمایید باید عرض کنم از ریشه غلطه ...فروتنی در نود درصد

زندگی ما مهمترین ....اساسی ترین و بنیادی ترین عامل آرامش ...و تمامی حسنات زیباست

فروتنی یعنی پذیرش سرمایه ها و کم و کسری هایمان به صورت توامان ...

خودت رو اگر همینجور که هستی بپذیری سعادت ابدی خواهی داشت ...البته برای رفع نواقص

خود تلاش کن ...لکن چرا یه نقص اخلاقی در ما یه عمر همراهمان می شود و رهایش نمی

کنیم ؟؟؟؟چون فروتنی لازم داره شما اون نواقص و اشتباهاتت رو نمی پذیری و شخصیت

خودت رو از این صفات مبرا می نمایی ...فروتن باشید


8_در هر آن و هر دم و هر آینه و هر مکان و هر زمان و به هر طریقی ...از پدر خوانده

اهریمنی خشم یعنی جناب غرور فاصله بگیرید ....اگر امکانش هست فرار کنید ....

غرور (البته سر ریز شده و زیاده آن و یا فرم مصنوعی آن ) جز معدود نواقص اخلاقی است

که دقت بفرمایید انسان را دیوانه تلقی میکند ...دقت کنید دیوانه نمی کند خیر دیوانه تلقی

می کند ....خیلی وحشتناک است ...یعنی شخص در موضع غرور دقیقا می داند دارد خطا

می کند ...می داند فرمانی که صادر می کند بیکرانه برایش ضرر دارد یا می داند حرفی که

می زند را تا آخر عمر نمی خواند پس بگیرد ...وا اسفها اشرف مخلوقات که به واسطه نیروی

برتر شعور و فرا آگاهی یا به نوعی عقل شرافتی اولی یافته است و دقیقا عقل خودش هم

کار یا عمل یا حرفش را رد می کند ولی ادم مغرور انجام میدهد ......عجب


9_در اموری که زمام آن دستتان است ...مثلا مدیریت محل کار و یا تربیت و پرورش فرزندانتان

و یا در امور حقوقی و انسانی و یا اخلاقی و یا احقاق حق ....اگر کوه مهربانی و سخاوت و

گدشت هم هستید مثل پدری دلسوز تصمیم بگیرید نه مادری مهربان

10_و در پایان ده فرمان امشب باید بگویم اگر تموم عمر خود را با سختی و بدبختی و. چالش

ها و داستان ها سپری کرده و مانند عوام نام آن را سرنوشت و سرگذشت و تقدیر و شانس و

این چرندیات می نهیم و یا دلیل عدم موفقیت خودمون رو دیگری می دونم ( چه عجیب)

باید عرض کنم یک جمله تکراری و ساده رو رعایت بفرمایید ....

برای به دست آوردن چیزی که تا الان نداشتی ...آدمی بشو که تا الان نبودی

ولی ما دنبال مقصر جدید ....مانع جدید و یا چالش جدید می گردیم ...

حرف آخر

اگر فکر میکنید می توانید و یا فکر می کنید که نمی توانید در هر دو صورت حق با شماست

تا ده فرمان بعدی شبتون مملو از رنگ آرزوهای نابتون

حادثه.....برگرفته از مقاله بومرنگ قسمت پنجم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید