اجازه هست که بیتی برای تو بخرم ؟! تو

اجازه هست که بیتی برای تو بخرم ؟!
تو آن بلای قشنگی که آمدی به سرم
تو آن بلای قشنگی ..
تو لعنتی !
تـــــــو .. تـــــــو ..
دوباره اسم تو آمد ..
دوباره زد به سرم .. !


‌ ‌‌‎‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎┄═✾🍃ℒℴνℯ❤🍃✾═┄
‌ ‌‌ ‌‎‌‌‎‌‎‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید