الـ ـهـ ـام♡...
آروم و عادیآروم و عادی
الـ ـهـ ـام♡...

مثل یک کودک لجبار فقط می گویم:❣ من تو را

مثل یک کودک لجبار فقط می گویم:❣
من تو را ❣
باز تو را ❣
باز تو را میخواهم 💕💕

‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‎‌ ‌‌‎‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‎‌┄═✾🍃ℒℴνℯ❤🍃✾═┄
‌ ‌‌ ‌‎‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید