سید الاحزان
ناراحتناراحت
سید الاحزان

عشقو باید باور کرد بوسه رو باید حس

عشقو باید باور کرد

بوسه رو باید حس کرد

احساسو باید لمس کرد

دوست داشتن رو باید ثابت کرد

سیدبهاء الدین الحسیــــــــــــــنی{-124-}{-124-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید