الـ ـهـ ـام♡...
آروم و عادیآروم و عادی
الـ ـهـ ـام♡...

⇜بـدتـریـن حسـہ دنیا ⇜ اینـہ ڪه بـدونی ⇜ڪسی کـه

⇜بـدتـریـن حسـہ دنیا
⇜ اینـہ ڪه بـدونی
⇜ڪسی کـه خیلـی دوسـش داری
⇜بـه همون انـدازه
⇜ڪسه ديگه ای رو
⇜دوسـت داره ..
❣❣
‌ ‌‌‎‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎┄═✾🍃ℒℴνℯ❤🍃✾═┄
‌ ‌‌ ‌‎‌‌‎‌‎‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید