پرند
خجالتیخجالتی
پرند

چه خوش گزیده‌‌ام ات از بساط حُسن فروشان نه

چه خوش گزیده‌‌ام ات از بساط حُسن فروشان نه

چه خوش گزیده‌‌ام ات
از بساط حُسن فروشان
نه عاشق تو ، که من
عاشق بصیرت خویشم!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید